[vc_custom_heading text=”Meest gestelde vragen” font_container=”tag:h3|text_align:left”][vc_tta_accordion active_section=”999″][vc_tta_section title=”Wat is het minimale incassobedrag?” tab_id=”1457542966553-3d402427-8bf0″]

Karssies Incasso kan al incasseren vanaf een bedrag van € 50,-.

Voor meer informatie kunt u ons een e-mail sturen op info@karssies-incasso.nl

[/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Wat is een huisbezoek?” tab_id=”1457542966636-efe3171b-3639″]

Een incasso huisbezoek is een aanvullende service van onze incassodiensten en debiteurenbeheer is het persoonlijk bezoeken van de debiteur op het laatste bekende woon- of vestigingsadres.

Karssies Incasso legt huisbezoeken voor u af indien wenselijk.

Kijk voor de mogelijkheden op de pagina Huisbezoek

[/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Is de debiteur verplicht de incassokosten te betalen?” tab_id=”1457542997301-a939d406-1a5c”]

Ja, als een incassobureau de debiteur kosten in rekening brengt dan moeten die worden betaald. Karssies incasso brengt uw debiteur de buitengerechtelijke incassokosten in rekening. De grondslag van deze kosten is te vinden in het Burgerlijk Wetboek. Daarin staat dat de debiteur verplicht is de kosten te betalen die voortvloeien uit zijn niet of te laat betalen. Hieruit vloeit voort dat een incassobureau de deze kosten mag doorberekenen aan de debiteur.

[/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Mijn klant heeft niet gereageerd op mijn aanmaning, wat nu?” tab_id=”1457543027840-3b2fdcdf-b688″]

Wij gaan namens u de debiteur aanschrijven en zullen de debiteur sommeren de vordering te betalen. Indien de debiteur niet reageert op onze eerste sommatie, zullen we kunnen beslissen om een tweede, iets wat dwingender toon brief te sturen, maar we kunnen ook overgaan tot het nemen van een huisbezoek. Onze bezoeken zijn niet alleen overdag, maar ook in de avonduren en of in het weekeinde.

Mocht de debiteur toch in het verzuim blijven, dan hebben wij alle middelen in huis en een nauwe samenwerking met diverse rechtskundige partners om een gerechtelijke procedure op te starten, uiteraard in overleg met u. Wij zullen het verslag van onze bevindingen met u bespreken om er zeker van te zijn dat uw vordering te verhalen is bij uw debiteur zodat u niet voor onnodige kosten komt te staan.

Neem contact met ons op en ontvang waar u recht op hebt!

[/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Wat is het verschil tussen een incassobureau en een deurwaarder?” tab_id=”1457543029077-19e35558-b941″]

Het incassobureau probeert namens een bedrijf een rekening te innen, zonder dat daar gerechtelijke procedures aan te pas komen. Een soort ‘voortraject’, die we ook wel ‘minnelijke incasso’ noemen. Wanneer de vordering na een incassoprocedure onbetaald blijft, wordt deze aan de rechter voorgelegd. Beslist deze in uw nadeel, is het de deurwaarder die geld int via beslaglegging.

[/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Wat wordt bedoeld met “sommatie“?” tab_id=”1457543069819-1aef73af-bda9″]

Eigenlijk is dit hetzelfde als een aanmaning. Vaak noemt men de derde aanmaning een ‘sommatie’. Anders gezegd: een laatste mogelijkheid tot betaling. Wanneer u deze niet betaalt, wordt de door u verschuldigde vordering bij de rechter voorgelegd. Dergelijke gerechtelijke procedures kosten veel geld. Let wel, extra kosten die u uiteindelijk moet betalen!

[/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Wat is een dagvaarding?” tab_id=”1457543086949-45b26770-d774″]

Een dagvaarding is een oproeping om voor een gerecht te verschijnen. Een dagvaarding wordt door een gerechtsdeurwaarder ‘betekend’

[/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Wat is een betalingsregeling?” tab_id=”1457543100368-ce3ddafa-9ae5″]

U maakt afspraken over het in delen betalen van uw nog te betalen rekening. Hierin wordt onder andere afgesproken in welke termijnen u betaalt en welk bedrag.

[/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Wat is een vordering?” tab_id=”1457543130142-965ded8d-1eb0″]

Een afgenomen dienst of product die nog niet betaald is, noemt men een vordering. Een bedrijf of organisatie mag na levering het verschuldigde bedrag namelijk vorderen (opeisen). Een veelgebruikte uitdrukking hiervoor is ’openstaande factuur’.

[/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Wat is beslaglegging?” tab_id=”1457543142770-b159ddfd-d6b3″]

Dit is een behoorlijk drastische maatregel om geld te vorderen. Een deurwaarder legt dan beslag op uw bankrekening, uw salaris of op uw goederen. Net zo lang tot de openstaande rekening, de incassoprocedure en de gerechtelijke kosten betaald zijn.

[/vc_tta_section][/vc_tta_accordion]
[vc_custom_heading text=”Algemene vragen” font_container=”tag:h3|text_align:left”][vc_tta_accordion active_section=”999″][vc_tta_section title=”Hoe kan ik me aanmelden als nieuwe klant?” tab_id=”1457542651078-f723bc5b-1230″]

Heeft u een debiteur die uw facturen niet betaald? En wenst u Karssies Incasso in te schakelen om te zorgen dat uw debiteur het nog te betalen bedrag gaat voldoen?

Dan kunt u via onze website een vordering indienen. U vult het formulier in en wij gaan aan de slag. Indien noodzakelijk nemen wij natuurlijk contact met u op.

 

Het is ook mogelijk ons een e-mail te sturen op info@karssies-incasso.nl met alle informatie en natuurlijk kunt u ons contacteren op het nummer 06 46 87 96 25.

[/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Hoe word ik op de hoogte gehouden van de stand van zaken?” tab_id=”1457542651123-0646ad1f-6ff6″]

U krijgt van Karssies Incasso een logincode voor ons online beheersysteem. Via dit systeem houden wij u op de hoogte van de stand van zaken.

Mocht u aanvullende informatie hebben of bijvoorbeeld willen aangeven dat de incasso inmiddels is voldaan dan kunt u dit ook in het systeem aangeven.

U kunt 24 uur per dag, 7 dagen per week inloggen om uw dossier te bekijken.

[/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Ik heb een vordering op iemand in het buitenland. Kan dit ook bij Karssies Incasso?” tab_id=”1457542684347-b6fb6d10-b99b”]

Heeft u een vordering op een debiteur in het buitenland? Ook dan behandelt Karssies Incasso uw vordering.

Neem voor meer informatie contact met ons op via het contactformulier.

[/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Ik wil beslag leggen, maar mijn debiteur is (bijna) failliet?” tab_id=”1457542703898-9c9ff403-4d5c”]

Er kan voorafgaande een onderzoek worden gedaan naar de verhaalsmogelijkheden. Karssies Incasso kan dit voor u regelen. Met dit verhaalsonderzoek kunt u eventueel inzicht krijgen in de financiële situatie van uw debiteur.

[/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Wat als de debiteur nog steeds niet betaalt?” tab_id=”1457542742639-ddba1f94-30d8″]

Als de debiteur niet over gaat tot betaling, dan zal Karssies Incasso vooraf een beoordeling geven of het aanhangig maken van een procedure zinvol is. Er wordt rekening gehouden met het kosten en baten plaatje. Na uw schriftelijke goedkeuring, behandeld Karssies Incasso de zaak van het moment dat de dagvaarding wordt uitgebracht tot het moment dat het vonnis is geëxecuteerd. Na de keuze om het gerechtelijke traject te starten brengt de deurwaarder van Karssies Incasso de dagvaarding uit.

[/vc_tta_section][/vc_tta_accordion]
[vc_custom_heading text=”Gerechtelijke Incasso” font_container=”tag:h3|text_align:left”][vc_tta_accordion active_section=”999″][vc_tta_section title=”Brengt het uitbrengen van een dagvaarding kosten met zich mee?” tab_id=”1457542791390-c3895e26-7e4c”]

Voor meer informatie over een dagvaarding kunt u het beste contact met ons opnemen. Dit verschilt per zaak en per vordering.

U kunt ons bereiken via info@karssies-incasso.nl of via ons telefoonnummer op: 06 46 87 96 25.

[/vc_tta_section][vc_tta_section title=”De debiteur is gedagvaard, maar is niet verschenen?” tab_id=”1457542791457-c4e57240-ba92″]

In dit geval zal de rechter normaliter de vordering bij verstek toewijzen.

[/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Dient mijn klant aanwezig te zijn op de eerste zitting?” tab_id=”1457542816705-f9c572ff-8f93″]

Nee, het is aan de debiteur te reageren op de inhoud van de dagvaarding.

[/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Hoe lang kan de gerechtsdeurwaarder wachten met het uitbrengen van een dagvaarding?” tab_id=”1457542843532-4d18db6c-f800″]

Dat is verschillend. De gerechtsdeurwaarder zal bij de rechtbank een zittingsdatum aanvragen. Na het verkrijgen van de zittingsdatum zal de gerechtsdeurwaarder de dagvaarding bij debiteur overhandigen, zodat deze de gelegenheid krijgt om schriftelijk te reageren dan wel ter zitting te verschijnen.

[/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Hoe lang kan een gerechtelijke procedure duren?” tab_id=”1457542853652-dffcb2a5-dca5″]

Het verloop van een procedure is moeilijk in te schatten. De procedure kan bij verstek soms één maand duren, maar bij herhaaldelijk verweer kan dit 4 à 5 maanden duren.

[/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Wat gebeurt er als er in de minnelijke fase niet geïncasseerd wordt?” tab_id=”1457542872178-8114084b-8f2f”]

Als de debiteur niet over gaat tot betaling, dan beoordeelt Karssies Incasso of het zinvol is om gerechtelijke stappen te ondernemen. Na een schriftelijke goedkeuring van de klant, behandelt Karssies Incasso de zaak van het moment dat de dagvaarding wordt uitgebracht tot het moment dat het vonnis is geëxecuteerd.

[/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Wat is een dagvaarding?” tab_id=”1457542883902-1ca7c691-9363″]

Een dagvaarding is een officiële, schriftelijke oproep om voor een gerecht te verschijnen. Een dagvaarding wordt door een gerechtsdeurwaarder ‘betekend’.

[/vc_tta_section][/vc_tta_accordion]