Karssies incasso gevestigd in Enschede, concentreert zich niet alleen op brieven schrijven of bellen, maar vooral op buitendienstactiviteiten (huisbezoeken). De huisbezoeken vinden niet alleen plaats in Overijssel en de Achterhoek, maar in heel Nederland. Wij garanderen dan ook een landelijke dekking. Nadat het incassotraject is doorlopen (brieven, afspraken, telefoongesprekken) moeten er stappen worden genomen om de zaak uit handen te geven en moet men accepteren dat er juridische kosten worden gemaakt.

Voordat deze keuzes gemaakt zijn kan men bij Karssies Incasso voor een huisbezoek kiezen. In dit bezoek wordt vaak nog een regeling gemaakt. Ook wordt er geregeld dat het openstaande bedrag ineens word voldaan, hetzij contant, hetzij door middel van een mobiel pinapparaat dat de buitendienstmedewerker bij zich heeft.

Een aanvullende service van onze incassodiensten en debiteurenbeheer is dan ook het persoonlijk bezoeken (huisbezoek) van de debiteur op het laatste bekende woon- of vestigingsadres.
Onze buitendienstmedewerkers zijn ervaren in het persoonlijk benaderen van debiteuren om via een tactvolle dialoog tot een oplossing van de problematiek te komen.

Doel huisbezoek Incasso

• debiteur bewust laten worden van de vordering en stijgende kosten bij niet-betaling
• het (eventueel) maken van betaalafspraken
• het doen van verhaal onderzoek (traceren van onderpanden)

 

Werkwijze huisbezoek

Indien gewenst staat de buitendienstmedewerker binnen 3 dagen op de stoep van de debiteur.
De buitendienstmedewerker tracht tot een oplossing met de debiteur te komen tijdens dit huisbezoek. Deze oplossing kan verschillende vormen aannemen: van directe betaling of het afspreken en meteen vastleggen van een betalingsregeling tot aan het traceren en invorderen van onderpanden zoals auto’s, bouwmachines en bedrijfsinboedels.

Wij hechten er waarde aan te benadrukken dat wij bij de uitvoering van het huisbezoek ons strikt houden aan alle toepasselijke (wettelijke) voorschriften, waaronder die in het bijzonder van de WCK, het BW, de VFN-gedragscode, de WBP en de privacywetgeving