Gerechtelijke fase

Het is mogelijk dat in de buitengerechtelijke fase geen betaling of slechts een gedeeltelijke betaling van uw vordering is te verkrijgen.

Wij adviseren u dan of het verantwoord is een gerechtelijke procedure te starten, teneinde de betaling af te kunnen dwingen. De beslissing om al dan niet een dagvaarding uit te brengen, zal steeds door u worden genomen. De debiteur zal dan voor de (kanton)rechter worden gedagvaard en bij een veroordeling zullen doorgaans de buitengerechtelijke- en gerechtelijke kosten voor rekening van uw debiteur komen.

Dankzij de in ruime mate aanwezige kennis van het procesrecht en alles wat daarmee samenhangt, zijn wij in staat een grote verscheidenheid aan procedures bij de betreffende instanties te voeren. Gewoonlijk vragen wij een voorschot voor de primair te maken proceskosten bestaande uit dagvaardingskosten, griffierechten en salaris procesgemachtigde.