Executie fase

Wanneer de debiteur door de (kanton)rechter tot betaling is veroordeeld, dan stellen wij de debiteur nog in de gelegenheid gevolg te geven aan de veroordeling, bij gebreke waarvan door tussenkomst van de gerechtsdeurwaarder het onderhavige vonnis zonodig middels beslaglegging ten uitvoer wordt gelegd.

Het gehele traject vanaf de buitengerechtelijk tot en met de executiefase wordt door ons verzorgd en bewaakt.