Buitengerechtelijke fase

Mocht onverhoopt al uw inspanning niet het gewenste resultaat opleveren, dan willen wij gaarne onze jarenlange ervaring en deskundigheid aanwenden om uw vorderingen op vakkundige- en efficiënte wijze te incasseren.

Centraal in deze fase staat onze persoonlijke- en consequente benadering van uw debiteur. Standaard wordt uw debiteur door ons schriftelijk in gebreke gesteld en gesommeerd aan zijn betalingsverplichtingen jegens u te voldoen, mocht dit geen resultaat opleveren, bezoeken wij uw debiteur aan huis of aan de zaak, overdag, s’-avondsen in het weekend.

Uw vordering wordt dan vermeerderd met de wettelijke- of contractuele vertragingsrente en de buitengerechtelijke incassokosten. Wij zullen zoveel mogelijk trachten uw vordering(en) in deze fase te incasseren. Betaald de nalatige debiteur de hoofdsom, met rente en incassokosten, dan kost onze dienstverlening u niets.